FLDs bestyrelse

fotografen er paa vejMail:

Formand
Hanne Lohmann
 
24210892

Næstformand
Sofus Teislev

30682265

Kasserer
Mogens Haun Østergaard
 
29602443

Best. medlemmer:
Susanne Bregendahl                 
 

Ulla Bæk

Suppleanter:

Søs Nissen
 

Rikke Mathiesen
 

Udskriv